Královské putování

Vydáno:

Loňský školní rok 2015/2016 nás zavedl do minulosti, do doby Karla IV., jehož 700. narozeniny jsme oslavili v květnu 2016. Tato doba a učenost Otce vlasti nás tak inspirovaly k našim hrám, povídání a činnostem v mateřské škole. Aktivity, které po celý školní rok probíhaly, byly připraveny nejen pro děti, ale do ročního projektu byli zapojeni i rodiče, prarodiče a další přátelé školy. Školní rok byl zahájen maňáskovou pohádkou, která uvedla děti do tématu králů, hradů a princezen.

 

Královské putování
Mgr. Bc.
Jana
Kovářová
ředitelka MŠ V Lukách Rakovník, lektorka DVPP VISK
VyletovnikZcela neobvyklý začátek školního roku prožily nejstarší děti, které společně se svými učitelkami navštívily hlavní město Prahu. Tento výlet byl tematicky zaměřen na poznání některých významných momentů, jež patří právě do doby Karla IV. V Muzeu Karlova mostu (http://www. muzeumkarlovamostu.cz/) pro nás byla připravena komentovaná prohlídka muzea s informacemi především z historie Karlova mostu. Děti nejen viděly, jak stavba mostu probíhala, ale také si na vlastní kůži mohly vyzkoušet, jak v tehdejších dobách byla stavba mostu fyzicky náročná. Po prohlídce následovala projížďka po Vltavě kolem Karlova mostu a Pražskými Benátkami (Čertovkou) s povídáním pana kapitána. Kromě fotografií staré Vltavy nás oslovil krásný výhled na Hradčany s hudebním doprovodem Smetanovy Vltavy. Výlet pokračoval procházkou po Karlově mostě až na Pražský hrad. Pro děti i naši školu byl tento tematický výlet prvním po mnoha letech, který nejen že směřoval do Prahy, ale byl zaměřen především na historii a o nové zkušenosti i znalosti byly obohaceny i paní učitelky.
Na podzim, v říjnu, se současní, ale i někteří bývalí žáčci se svými rodiči naší školy sešli na tradiční podzimní slavnosti, tentokrát s názvem „Budeme si hrát, postavíme hrad“. Tato akce byla avizována dopředu rodičům tak, aby si mohli včas zajistit dostatek „stavebního a spojovacího“ materiálu (papírové krabice různých velikostí, role od koberců, izolepa, lepidla, barevné papíry na vlajky apod.). Stavebního materiálu bylo neskutečně mnoho, fantazii se meze nekladly, a tak, jako mávnutím kouzelného proutku, vyrostly na naší rozlehlé zahradě čtyři krásné hrady. Po pilné práci následovala odměna ve formě občerstvení a opékání buřtů, a dokonce se našel i sladký poklad. Celé odpoledne provázela skvělá a pohodová nálada.
V listopadu využily dvě třídy nejstarších dětí krásný den a vydaly se na další výlet do blízkého okolí našeho města, na hrad Křivoklát a do jeho okolí, kde Karel IV. pobýval jako malý, ale též jako vězeň svého otce Jana Lucemburského. I přes tyto neradostné vzpomínky zde Karel IV. na čas ubytoval svoji první ženu Blanku z Valois. Ohromný význam měl i pro okolní křivoklátské lesy. S dětmi jsme navštívili nejen nádvoří hradu, ale také jsme si užili vycházku právě po okolních křivoklátských lesních cestách a po Školní naučné stezce Křivoklát (http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-krivoklat-skolni.htm).
KarnevalDalší významnou školní událostí bylo ve spolupráci s Radou rodičů při MŠ V Lukách pořádání tradiční školy v přírodě. Již od roku 1996 využíváme rekreária Zelené údolí, které se nachází uprostřed křivoklátských lesů nad řekou Berounkou (http://www.zeleneudoli.com/). „Královské putování“ bylo i nyní hlavním tématem a tým nejen paní učitelek připravil dětem nádherný týden. V krásném prostředí nedaleko řeky Berounky děti zažily spoustu legrace, zábavy a her. Čaroděj Dobroděj motivačně děti doprovázel, zadával úkoly a nechával vzkazy. Malí předškoláci tak dostali příležitost ozdobit si královské koruny, ulovit ryby v řece (ve skutečnosti nafukovali papírové sáčky), sami si vyrobit rytířské oděvy a koně (také z papíru). Vyvrcholením byl závěrečný královský karneval „Královská jízda“. Aktivity a hry poskytly dětem dostatek zábavy, nové poznání okolní přírody a také dovednosti potřebné pro další vzdělávání a život, jako je samostatnost, ohleduplnost a respektování druhého. A co víc? Nikomu se nestýskalo. Tento výlet byl součástí projektu „Předškoláci ve školce“ a byl finančně podpořen městem Rakovník ve výši 10 000 Kč na ubytování dětí.
„Královské putování“ bylo současně tématem, ale i názvem tradiční každoroční výstavy dětských výtvarných prací dětí naší školy. V letošním roce se uskutečnila v Petrovcově síni Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku. Slavnostní vernisáže se účastnily nejen děti a rodiče naší školy, ale též i zástupci vedení města Rakovník. Obsahem výstavy byly plošné i prostorové výrobky dětí všech věkových kategorií znázorňující tradiční události roku a ročních období.
Ke konci školního roku každoročně pořádáme zahradní slavnosti, kterých se účastní nejen děti, ale také jejich rodiče, celé rodiny a další přátelé. Letošní zahradní slavnost s názvem „Královský karneval“ byla vyvrcholením celoročního tématu spojeného se 700. výročím narození Karla IV. Do organizace a vlastní realizace se zapojily aktivně i rodiny našich dětí. Kromě odpoledního karnevalu a soutěží v maskách nám Karel IV. a Eliška slavnostně pokřtili „Výletovník“. Na základě podnětů a příspěvků rodičů totiž vznikla brožura, která obsahuje různá místa v České republice, kam je možno s dětmi vyrazit na výlet. Každý Výletovník byl originálem, neboť jeho úvodní stranu vytvořily děti svými kresbičkami. Výtěžek z prodeje těchto námětů byl věnován spolku SOS Andělé Rakovník, který pomáhá vážně nemocným dětem a jejich rodinám z Rakovníka a blízkého okolí.
Kromě jiných skvělých a povedených akcí jsme byli potěšeni i úspěchem dvou našich dětí v soutěži vyhlášené Ministerstvem školství - „Karel očima dětí“. Tento úspěch oslovil i nás, paní učitelky, a využily jsme této významné události a společně v červenci navštívily Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského v Praze (http://www.pmjak.cz/), kde právě probíhala výstava soutěžních prací a výrobků, a my jsme si naše oceněné výtvory dětí skutečně našly. Muzeum kromě výstavy nabízí také stálou expozici Tradice a výzvy české vzdělanosti v Evropě a také expozici věnovanou odkazu J. A. Komenského, jehož filozofie je jedním z východisek vzdělávání v naší mateřské škole.
Téma „Královské putování“ se skutečně prolínalo celým školním rokem a téměř všemi činnostmi v mateřské škole, které přinesly nová poznání a zkušenosti nejen dětem, ale i nám, dospělým.

Související dokumenty