Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme - pohádky pro logopedickou prevenci

Vydáno: 3 minuty čtení

aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=18691.jpg

Už při pohledu na titulní stranu působí kniha vese

Související dokumenty

Pracovní situace

Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Jednání výchovné komise
Adaptační kurzy
Školní metodik prevence
Školní psycholog na střední škole
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Zvyšování psychické odolnosti pedagogů
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě