Jmenování zástupce ředitelky

Vydáno:

Chtěla bych se zeptat, jak správně jmenovat zástupce ředitelky MŠ. Nyní má jmenování dodatkem smlouvy, ale to je prý špatně.

Odpověď

Jmenování na vedoucí pracovní místo po vzniku pracovního poměr

Související dokumenty

Pracovní situace

Plány činnosti - srpen 2021
Novela vyhlášky o školním stravování
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Školská rada - základní údaje
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Kalendář
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Jmenování ředitele
Směrnice
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Sloučení škol
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Dietní stravování
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Náhrada mzdy
Povinné předškolní vzdělávání
Úvazek
Akce v mateřské škole přes noc
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Vzdání se funkce