Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka v mateřské škole

Cílem článku je shrnout povinnosti mateřské školy vyplývající ze změny Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, spojených s jazykovou přípravou dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Obsah článku se vztahuje na veřejné, soukromé i církevní mateřské školy. Pokud se některé části vztahují k mateřské škole určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

 

 

 

 

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka v mateřské škole
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialistka na školskou legislativu,www.monikapuskinova.cz
 
Rekapitulace zakotvení jazykové přípravy a její metodické podpory
K činnosti mateřské školy se přímo nebo zprostředkovaně vztahují následující předpisy nebo dokumenty, do kterých je zahrnuta jazyková příprava dětí cizinců a dětí pocházejících z jiného jazykového a kulturního prostředí s nedostatečnou znalostí českého jazyka:
*
školský zákon,
*
který v § 20 odst. 5 garantuje žákům cizincům bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků,
*
který v § 16 zakotvuje systém podpůrných opatření, k nimž dle prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, patří např. posílení výuky českého jazyka jako jazyka cizího ve 2. a 3. stupni

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Únor 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o školním stravování
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě