Jak pomáhá lesní skřítek Vítek našim nejmenším

Vydáno:

Cílem projektu „Vítkův chodník“ je, aby si děti zvykly chodit co nejvíce bosy venku v přirozeném prostředí a začaly, byť podvědomě formou hry, chápat funkci nohy a její správné postavení. Základní varianta je určena pro MŠ nebo různé volnočasové organizace.

Jak pomáhá lesní skřítek Vítek našim nejmenším
 
Ivana
Kamencová
 
projekt Vítkův chodník
Chodník má název podle pohádkové postavičky – skřítka Vítka, o kterém je básnička, jež děti celým programem provází. Autor postavičky je ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek. Základní varianta obsahuje šlapací kazety, balanční podložky, míčky, ježky, básničku a CD s návodem ve formátu pdf. Program má ochrannou známku.
Co je předností tohoto chodníku? Jeho jednoduchost. Používat jej může každé průměrně zdravé dítě nebo dospělý. Jistě mi dáte za pravdu, že jednoduché věci bývají nejúčinnější – a z toho vychází i projekt Vítkův chodník.
Chodník by měl co nejvíce
připomínat přírodní podmínky;
jsou zde použity oblázky a dřevo, jen rehabilitační pomůcky jsou umělohmotné. Rozložit a zase složit sadu netrvá déle než 5 minut, kdy se současně děti zouvají nebo obouvají. Časová náročnost pro jedno dítě je maximálně 10 minut i s převlékáním. Ideální doba pro používání chodníku je dopoledne nebo po poledním klidu. Na plosce, vnitřní i vnější straně chodidla a na nártu se nacházejí reflexní zóny; díky jejich povzbuzení by mohly mít děti obtíže se spánkem. Proto není vhodné používat chodník před poledním klidem.
Využití oblázků v bedýnce pro reflexní terapii popsal například Jiří Janča v knize Alternativní medicína. Vítkův chodník je základní variantou, na kterou navazují speciálně sestavené cvičební bloky. Máme vyškolené odborníky, kteří mohou do školek docházet a připravit pro děti kurz. Chodník mohou využívat již malé děti, cvičební bloky jsou
vhodné pro děti od 4,5 let.
Nabízíme jednodenní kurz pro pedagogy, kde si chodník nejen vyzkoušejí, ale mohu se zeptat na podrobnosti z praxe. Zakoupení chodníku není podmínkou pro účast na kurzu. Aby se děti do projektu lépe zapojily, vybízí je skřítek Vítek hned v úvodu, aby do kazet nasbíraly oblázky. Absence oblázků má velkou výhodu, můžeme měnit tvary a velikost podle toho, jak již děti daný tvar zvládly. K chodníku lze přidávat další pomůcky, které v soupravě nejsou, ale školka je vlastní.
A JAK TO NA CHODNÍKU VYPADÁ?
Paní učitelka odříkává první verš (později se básničku naučí i děti):
„Skřítek Vítek neposeda…,“
při prvním verši se děti
rozhýbají.
Druhý a třetí verš děti provází po
šlapacích kazetách, kde je kámen a dřevo.
Čtvrtý verš zastihne Vítka i děti na
balanční podložce.
Při pátém verši si
„hrají“ s ježkem.
S šestým veršem se na stupínku začnou učit
stát rovně
a zapojí při tom i dlouhé svaly nohou.
V sedmém verši se děti snaží
skamarádit s míčkem
a zapojují krátké svaly chodidla.
S osmým veršem se jdou děti obout a učitel může začít sadu skládat.
Při tomto verši, kdy se děti obouvají, zve skřítek Vítek také rodiče, aby se do programu zapojili.
Základní varianta Vítkova chodníku a následné cvičební bloky jsou jednou z možností, jak formou hry můžeme pomoci dětem upevnit zdraví a vrátit se zpět k přirozenému pohybu v přírodě.
Více informací naleznete na
VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKA K PROJEKTU
Lidská noha funguje jako opěrná část těla a porušení její funkce dává vzniknout řadě patologií s jejich řetězením do vyšších etáží osového skeletu. Po srdci je nejzatíženějším tělesným orgánem, ale také zanedbávanou částí těla.
Téměř každý druhý dospělý kráčí životem na nemocných nohou. Mnozí právě proto, že si vypěstovali nesprávné návyky v dětství.
Podle lékařských studií se více než 99 % dětí rodí se zdravýma nohama, ale již v předškolním či školním věku se objevuje vysoké procento různých deformit a funkčních vad.
Na vývoj nohy dětské populace má nepříznivý vliv také nedostatek pohybu, nevhodná obuv atd. Důležitým faktorem je prevence – správné zacházení s vlastníma nohama.
Aby nohy byly zdravé, potřebují pohyb. Projekt Vítkův chodník je zaměřen právě na pohyb. Formou hry s využitím říkanek a aktivní gymnastiky nohou potažmo celého těla. Podporuje posilování správných pohybových stereotypů a hlavně správné utváření funkce nohy.
Vítkův chodník by se měl stát součástí pohybových aktivit všech předškolních zařízení. Ve věku 4 let je dětská noha stále ještě ve vývoji, dá se s ní terapeuticky pracovat a mnohé funkční vady odstranit.
MUDr. Marie Součková
podiatr, ortoped

Související dokumenty