Jak na vizi mateřské školy?

Vydáno:
Jak na vizi mateřské školy?
 
Ctirada
Foučková
 
ředitelka MŠ, Řešovská 8, Praha 8
Kombinované bakalářské studium na katedře Centrum školského managementu není rozhodně snadnou záležitostí a závěrečná práce tuto skutečnost jen potvrzuje. Proto se snažíme najít s kolegy zajímavá témata, která by byla přínosem nejen pro jejich vlastní práci, ale obohatila i ostatní vedoucí pracovníky. V letošním školním roce úspěšně ukončilo studium několik ředitelek mateřských škol a jejich závěrečné práce přesně odpovídaly slovu přínosný. Proto jsem se rozhodla je oslovit a přiblížit vám, čtenářům speciálu Řízení školy, jejich práce. První z ředitelek je Ctirada Foučková, ředitelka pětitřídní mateřské školy. Školu navštěvuje 130 dětí, o které se stará 20 zaměstnanců, z toho 10 pedagogů a jeden asistent pedagoga. Obhájená závěrečná bakalářská práce měla název „Vize vybraných mateřských škol Prahy 8“.
Radko, vraťme se na úplný začátek – proč právě bakalářské studium?
Měla jsem pocit, že to, co jsem se těžko naučila sama, potřebuji nějak doplnit, utřídit, případně opravit to, co dělám špatně. A samozřejmě, abych se dozvěděla něco nového. Roli hrálo i to, že studium absolvovala kolegyně, od které jsem měla informace o obsahu, konkrétně třeba o praxi na školách.
Ty už jsi měla vystudovanou FSI (funkční studium pro vedoucí pracovníky)? Legislativa tě ke studiu nenutila?
FSI jsem měla, takže mě ke studiu nic nenutilo. Ale byl tady ještě další důvod – tím je visící Damoklův meč požadavku vysokoškolského vzdělání na pedagogické pracovníky mateřských škol.
Pojďme teď k vlastní bakalářské práci. S tématem jsem vlastně přišla já – zpočátku ti téma moc blízké nebylo. Proč jsi na něj nakonec kývla?
Dívala jsem se do archivu závěrečných prací a měla jsem pocit, že všechno už bylo řečeno. Tebou navrhované téma bylo úplně nové, takže jsem se rozhodla ho zkusit – ale nebudu zastírat, že jsem se ho obávala.
Co ti pomohlo obavy zmírnit?
Obavy jsem měla obrovské až téměř do konce. Studium teorie bylo doslova utrpením – málo, v podstatě téměř žádné zdroje. Takže v první chvíli obrovský úlek, co vlastně do bakalářky napíšu. Pak se začaly hromadit informace, bylo jich velké množství a hlavně byly neutříděné. Dalo mi práci přijít na to, čeho si nevšímat a na co se soustředit. Začala jsem postupovat stejně, jako je struktura práce – úvod, teorie. Ale dodatečně jsem zjistila, že je to nešikovné řešení – k věcem praktickým mě toho napadalo mnohem více. Když jsem se začala ptát, věci se mi dávaly do souvislostí.
Kdybys teď měla někomu, bez ohledu na téma, doporučit, jak má začít psát závěrečnou bakalářskou práci, co bys doporučila?
Začít vším, co člověka napadá, a nepřemýšlet o struktuře. První myšlenky jsou obvykle nejlepší.
Ale jak pak věci utřídit?
Já ti to přirovnám k uklízení ve spíži. Nejdřív vyhodíš, co už není k jídlu – to jsou nepotřebné myšlenky, které by mě odváděly od tématu. Pak si to roztřídíš podle druhů potravin a času a narovnáš do polic. Ty si označíš a pak už přesně víš, co kde hledat. Někdy je ovšem problém s přeplněnou nebo prázdnou policí...
Jak šlo vlastně psaní bakalářské práce dohromady s tvojí funkcí ředitelky mateřské školy? Jak jsi to stíhala časově?
Rezignovala jsem na všechny svoje záliby – ale měla jsem motivaci, že až to udělám, zase se ke všem koníčkům vrátím. Prostě nejde všechno dělat najednou a tohle je jen na přechodnou dobu.
A projevilo se to nějak v mateřské škole?
Nevím, zda to úplně otevřít... Tak třeba hospitace – pro ten rok jsem je ze své strany omezila, ale kolegyně chodily na vzájemné hospitace mezi sebou.
To bych rozhodně za chybu nepovažovala – prostě si delegovala věci na někoho jiného a pro ně to musela být nová zkušenost.
Navíc jsem z jejich zápisů zjistila, že neumí hodnotit, pouze popisují jednotlivé činnosti. A na to se musím v příštím roce zaměřit. S každou kolegyní hospitaci ještě jednou rozeberu a uvidím – buď to bude stačit, nebo je pošlu na nějakou vzdělávací akci.
Vraťme se zase zpět k práci – teorii sis utřídila, jak probíhal výzkum?
Poměrně brzy jsem začala dělat rozhovory. U toho, kdo se držel tématu, probíhal rozhovor rychle, ale kdo chtěl sdělit i okolnosti kolem, tak rozhovor trval třeba 45 minut. Rozhovor jsem nahrávala na mobil a pak ho přepisovala. Byla jsem překvapena, kolik je v hovorové řeči „náplavy“, takže ještě byla nutná úprava. Každopádně to zabere hodně času.
Pro čtenáře ještě doplním, že jsi zkoumala důvody pro tvorbu vize, kdo se na tvorbě podílel a jak je vize sdílena. Ty jsi ale nedělala jen rozhovory...
Já jsem se dívala i na webovky, abych si udělala základní představu o tom, jak jejich vize vypadá. Pak byly stěžejní rozhovory, ale ty byly ještě doplněny dotazníkem, který vyplňovali řadoví pracovníci.
Jaká byla vůbec ochota kolegyň účastnit se výzkumu?
Když už šly do rozhovoru, rozdaly i dotazník svým podřízeným. Každé jsem pak poslala zpracování jejich školy a obecné závěry. Chtěla jsem prostě zachovat anonymitu.
Na úplný závěr – jaký byl tvůj nejzajímavější poznatek? Nebo co tě nejvíc překvapilo?
Úplně na začátku pro mě byla vize něco, co je teoretické, cizí, uměle vytvořené, někde něco popsané, ale neuchopitelné... Prostě něco, pod čím si člověk těžko něco představí.
Další věc – když jsem navštívila školku, kde byla vize výrazná, tak to bylo cítit. Nejvíce asi na osobě ředitelky školy – ta tím prostě žije. V takové školce byl rozhovor nejdelší – ředitelky chtěly sdělit, jak začínaly, jakou měly představu, jak ji naplňovaly. Třeba příklad vize založené na individuálním přístupu k dětem – tam bylo na ředitelce jasně vidět, jak jí záleží na každém dítěti, jak nechce, aby jí něco uteklo... Nebo jedna soukromá školka – tam si ředitelka plnila své sny, byla do toho prostě potopená.
Pak byly ještě zajímavé závěry dotazníků – v některých školkách dávaly vizi dohromady jenom učitelky. Ředitelka si je svolala a zeptala se, kam chtějí směřovat – alespoň tak to vyplynulo z dotazníků. Nebo s nápadem přišla ředitelka a s ostatními o něm diskutuje. A poslední možná cesta je výrazná ředitelka, která ví, co chce, a svou vizi prostě předloží. A ani jedna z cest není špatná – každopádně všechno podléhá výběru lidí. Při přijímání nových lidí ředitelka oznamuje, kam školka směřuje a zda to dotyčné bude vyhovovat.
A posledním překvapením byla délka vize – od čtyř slov až po několik set. Asi nejlepší by bylo – ale to je můj názor – mít vizi stručnější, jako zvolání nebo heslo – a pak ji dále více rozebrat. Někdy se ještě může stát, že máme jako ředitelky pocit, že ve vizi něco chybí – to vyplývá z naší všestrannosti. Třeba zdůrazníme pohyb, ale chybí nám tam řeč... Já si to představuji tak, že školka je jako rodina. A jako jsou rodiny různé, zaměřené na sport nebo kulturu, tak i školky jsou různé. A vize je vlastně nálepka a dělá se s těžkým srdcem, školka je všestranná, a když ji někam zaměřím, tak mám pocit, že je to špatně. Ale to tak prostě je – všechno se stihnout nedá. Nemít pocit, že musí být všechno.
Radko, díky za rozhovor a ještě jednou gratulace k ukončenému studiu.
Pro čtenáře dodávám, že se rozhovor odehrával na začátku července, kdy jsme obě plánovaly dovolenou a hlavně – Radka se zase začala věnovat svým koníčkům... Každopádně obě věříme, že čtení rozhovoru pro vás bylo zajímavé a hlavně, že závěry Radčiny bakalářské práce jsou pro vás inspirující a pomohou vám ve vaší krásné, ale nelehké práci. Vzhledem k tomu, že jsou – díky podpoře paní šéfredaktorky Nadi Eretové – naplánované další rozhovory (a ten nejbližší se bude týkat sebeřízení ředitelek mateřských škol), se těším na další setkávání.
Rozhovor vedla Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Na úplný závěr článku přikládám důležité poznatky z bakalářské práce týkající se vize mateřské školy:
 
Základními znaky vize je srozumitelnost, potenciál motivovat a dosažitelnost.
 
Tvorba vize nebo její změna může být zahájena z různých důvodů (zahraniční inspirace, potřeba odlišit školu v konkurenčním prostředí nebo vnitřní přesvědčení ředitelky školy).
 
Vždy je nutná průběžná komunikace vize (ústní i písemná) a osobní příklad ředitelky školy, která jedná v souladu s vizí.
 
Z hlediska obsahu se ve vizích objevuje prostředí (přátelské, vstřícné, poskytující bezpečí, vlídné, rozvíjející), vztahy (blízké, otevřené, přátelské) a klima (tvořivé, bezpečné).
 
Doporučovaný rozsah vize je do 25 slov.
 
Naplňování vize je podmíněno výběrem pracovníků.

Související dokumenty