Integrace optimálního (správného) dýchání do běžného školního dne

Vydáno: 3 minuty čtení

Správný dech zásadním způsobem souvisí se správným postojem. Když tělo není udržováno v rovnováze, pak jsou některé svaly přetížené a některé oslabené, odrazí se to i na našem dechovém vzoru. Pokud správně stojíme, volně může proudit i náš dech a životní energie.

Integrace optimálního (správného) dýchání do běžného školního dne
Mgr.
Petra
Nyklová
DiS.