Hrajeme si za rouškou

Úvodní slovo paní ředitelky Ilony Hulínové: „Jako ředitelka jsem o odborné úrovni celého týmu naší mateřské školy nikdy nepochybovala. A v březnu po uzavření školky mě k tomu napadla modifikace jednoho českého přísloví: ,V nouzi poznáš učitelku.‘ ,Koronavirový‘ projekt oranžové třídy v sobě spojil pedagogický, lidský, týmový i technický přístup učitelek. Vznikla tvůrčí whatsappová komunikace skoro celé třídy. Kolegyně začlenily všechny oblasti školního vzdělávacího programu, postaraly se o pokračování komplexního rozvoje dětí a využily potenciál rodičů. Flexibilně a kreativně vymyslely smysluplné pokračování třídního vzdělávacího programu na dálku. Využily možností současných mobilních telefonů a dalších druhů informačních technologií. Zapojily děti i celé rodiny, denně vymýšlely, připravovaly, posílaly a vyhodnocovaly. Jistě si dovedete představit skupinu skoro 28 lidí v mobilní aplikaci! Ale o tom už vám napíší paní učitelky samy…“

Hrajeme si za rouškou
Laděna
Hejzlarová
učitelka MŠ „Škola hrou“, Milánská, Praha 10
Dana
Haškovcová
„S VODNÍKEM ČESÍLKEM VE VODĚ I NA SOUŠI“
Co bylo na začátku…
V tomto školním roce bylo cílem našeho projektu využít oblíbenou pohádkovou postavu vodníka Česílka. Na pohádky navazovaly výtvarné a pracovní činnosti. Písničky, prstové hry, básničky, ale i cvičení

Související dokumenty