Hra s volnými prvky

Vydáno: 10 minut čtení

Pojem známý spíše pod anglickým názvem „Loose parts play“ představuje formu hry s prvky a objekty, které nejsou pevně umístěné a se kterými mohou děti manipulovat podle vlastní fantazie.

Hra s volnými prvky
Carolina
Sidon
lektorka a metodička v Muzeu Říčany
Termín volné prvky v článku The theory of Loose Parts: How NOT to Cheat Children1)(volně přeloženo Teorie volných prvků: Jak být upřímný k dětem) z roku 1971 poprvé použil britský malíř a sochař Simon Nicholson. V textu zdůrazňuje potřebu dětí stavět, hrát si s vodou, s ohněm a s přírodními objekty jako přirozenou dovednost, kterou má každý z nás, nezávisle na tom, s jakým tvořivým talentem jsme se narodili. Vyzdvihuje fakt, že každý může být tvořivý, když má k dispozici „tvořivé prostředí“. Tím prostředím jsou pro Nicholsona právě volné prvky, které popisuje jako tzv. proměnné. A hned dodává příklady jako
materiály a tvary; fyzikální úkazy, jakými jsou například magnetismus, gravitace, elektřina; tekutiny jako plyny a kapaliny; zvuky, muzika, emoce; chemické reakce; vaření a oheň; lidé a zvířata; rostliny; slova; koncepty a myšlenky. S tím vším si

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Neočkované dítě v mateřské škole
Dohled v předškolním vzdělávání
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře