Hra a učení - dvě strany jedné mince předškolního vzdělávání

Vydáno:

Základem osobnostně orientovaného modelu předškolního vzdělávání je především hra a situační učení. Hrou je myšlena samostatná tvořivá hra, která nepostrádá prvky experimentování. Taková hra totiž dítěti umožňuje osobní prožitek, uplatnění jeho dosavadních vědomostí i zkušeností a vyjádření představ. Pro předškolního pedagoga je pak dětská hra zdrojem informací o dítěti. Ukazuje například stupeň jeho vývoje, jeho tvořivost, soustředěnost, reakci na pokyny, respektování pravidel, rychlost rozhodování, důslednost v realizaci cílů a vyjadřování, a to nejen slovní, ale i nonverbální.

Hra a učení - dvě strany jedné mince předškolního vzdělávání
Mgr.
Pavla
Petrů-Kicková
 
Dr.
E. Beneše Kralupy nad Vltavou
Učením v předškolním věku rozumíme především spontánní učení, tedy učení nahodilé na podkladě vlastního zájmu dítěte. Někdy ho také nazýváme školou života. V mateřské škole je spontánní učení doplněno o situační učení, které je naopak promyšlené a předem naplánované a připravené. Jedná se o učení formou jednání, konání a prožívání konkrétních situací. Skládáním nahodilých poznatků do logicky funkčních vztahů budoucího poznatkového systému dochází k souladu podnětů a nároků.
MÁ PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ ČAS NA HRU?
Ano, říká E. Opravilová (2013), ale dimenze místa a času se změnily. Prostor pro hru se zúžil a jeho nedostatek může být zdrojem agrese nebo vývojového opoždění dítěte. Také příliš těsná vazba na dospělého, který je ve většině případů organizátorem, regulátorem a spoluúčastníkem dětské hry, vede k vývoji jiného herního vztahu než s vrstevníkem. Dospělák je tu pro dítě, vždy a všude, ale vrstevníka je umění získat, přesvědčit a udržet si ho jako partnera ve hře. Velký problém vidí v tzv. duševním překrmování a přesycenosti dětí, které vede k nezájmu. Z dětí se stávají pasivní konzumenti her, které jim dospělí připravují. Nechávají se jimi bavit.
VOLNÁ HRA vs. ŘÍZENÁ ČINNOST
Předškolní vzdělávání má dítěti poskytovat dostatek volné hry v jeho vlastním tempu a na jeho momentální vzdělávací úrovni a přitom si všímat a citlivě vnímat, zda jeho volná hra nestagnuje a není potřeba intervence zvenčí. Má umožňovat dítěti, aby se dokázalo zamyslet nad impulsy zevnitř své osobnosti, aby pak v základní škole, ve které už budou jen impulsy zvenčí, uspělo. Může, pomocí hry, dítě očistit se od agrese viděné v televizi nebo v životě. Mělo by se v něm dozvídat (učit) to, co má smysl. Musí odstranit všechny ohrožující vlivy. Nejen ty, které ohrožují samu podstatu fyzické existence, ale i ty, které ohrožují vlastní hodnoty dítěte a vztahy.
Co to je hra?
Hra je:
 
legrace - 46 %
 
zábava - 39 %
 
práce - 9 %
 
nic - 6 %
Jak vnímají děti hru v mateřské škole?
„Jsem šťastná, když si hraju.“
Terezka J. (5 let)
„Líbí se mi tady, protože si můžu hrát s kamarády.“
Veronika T. (6 let)
„Ve školce se učíme si hrát.“
Daniel Z. (4 roky)
„Ve školce se učím, jak se mám chovat.“
Matouš K. (4 roky)
Proč si hrajeme?
Proč si hrajeme:
 
s kamarády - 85 %
 
pro zábavu - 10 %
 
jen tak - 5 %
 
s dovolením - 0 %
Co to je učení?
Učení je:
 
sezení - 44 %
 
úkoly - 33 %
 
počítání - 23 %
Jak vnímají děti učení v mateřské škole?
„Číslice budeme potřebovat ve škole, abychom mohli říkat věci s písmenky.“
Matěj Z. (5 let)
„Učení jsou úkoly a ty se budou dělat ve škole, kde se bude dlouho sedět.“
František Š. (4 roky)
„Učitelka nám dá úkol, kreslení a pak nám řekne, jestli je to hezké.“
Nela S. (4 roky)
Proč se učíme?
Proč se učíme?
 
pro mámu - 44 %
 
pro školu - 29 %
 
nevím - 19 %
 
abychom byli chytří - 8 %
Z krátkého vhledu do života a myšlení současných dětí předškolního věku je patrné, že synonymem pro hru je hra společná, kooperativní, ať už ve dvojicích, nebo skupině. Dítě touží po činnosti, která mu pomůže navázat kontakt s vrstevníky.
Úloha hračky v dětské hře není pro děti důležitá, zatímco podmínky, nároky na prostředí, ve kterém se může společná hra uskutečňovat, pedagogicko-psychologické, hygienicko-zdravotní, estetické a především sociální, splňuje mateřská škola beze zbytku.
Pojem učení je pro děti předškolního věku ještě těžko uchopitelný. Mají o něm své informace od starších kamarádů nebo sourozenců a v posledním roce před ukončením předškolního vzdělávání a nástupem do školy mají i velký zájem o úkoly a hru „na školu“. Jsou tedy připraveny přijímat nové poznatky především díky zvládnutým kompetencím ve všech hlavních cílech předškolního vzdělávání. Mezi tyto kompetence patří: slušnost, umění se učit, sebedůvěra a sebekritičnost, angažovanost a aktivita.
Předškolní vzdělávání je naplňuje pomocí měkkých dovedností, ke kterým patří kritické myšlení, týmová spolupráce, řešení problémů, kreativní myšlení a empatie.
Výzkumné šetření proběhlo v měsíci březnu a dubnu 2015 a zúčastnilo se ho 221 dětí ve věku od 3 do 7 let.

Související dokumenty