Hodnocení mateřské školy očima dětí

Vydáno:

V naší mateřské škole každoročně provádíme vlastní hodnocení. Vždy po třech letech, ke konci školního roku, zapojujeme do hodnocení i rodiče. Filozofie naší školy je založena na názoru, že partnerský a přátelský vztah mezi rodiči a zaměstnanci školy maximálně přispívá k pohodě dětí při jejich pobytu v MŠ, posiluje důvěru dětí a rodičů k zaměstnancům školy. Názory rodičů jsou proto pro nás velmi důležité. Ukazují nám, co by se dalo z jejich pohledu vylepšit tak, aby byly děti i rodiče spokojeni.

Hodnocení mateřské školy očima dětí
PhDr.
Dana
Moravcová
Ph. D.
předsedkyně OMEP ČR, ředitelka MŠ Čtyřlístek, Praha 2
Na konci školního roku 2012 jsme se však rozhodli zrealizovat hodnocení školy samotnými dětmi, které ukončily v červnu docházku do MŠ.
Dětem jsem proto na konci června položila následující otázky:
 
Proč chodíš do školky?
 
Co děláš ve školce nejraději?
 
Co tě ve školce nebaví, nudí, co neděláš rád/a?
 
Co ses ve školce naučil/a nového?
 
Co bys ve školce změnil/a?
 
Co ti ve školce chybí, co bys tam ještě dal/a?
Celkem bylo dotazováno 20 dětí, z toho 12 odcházelo do školy a 8 mělo věk mezi 4 a 5 lety.
Dotazování jsem prováděla na škole v přírodě.
Děti mohly poslouchat odpovídajícího, až když samy odpověděly, takže nemohly opakovat odpovědi po tom, kdo odpovídal před nimi. Původní záměr byl zrealizovat rozhovor pouze s předškoláky, kterých byla na škole v přírodě většina.
Mladší děti však naše povídání zajímalo
a chtěly si rozhovor také vyzkoušet, proto jsem zařadila i výpovědi dětí, které od nového školního roku budou navštěvovat oddělení nejstarších dětí. Naopak někteří předškoláci odpovídat odmítli a upřednostnili hru.
Některé odpovědi dětí byly ovlivněny právě pobytem v přírodě a děti odpovídaly pod momentálním dojmem (např. „...chtěla bych, aby byla ve školce terasa a louka s potůčkem“, „...baví mě výlety na škole v přírodě“, „...přeskakování švihadla a hrát fotbal“ atd.). Nemyslím si, že by tím byly výpovědi zkresleny. Pro nás pedagogy se spíše jednalo o důkaz, že jsou děti na škole v přírodě spokojené. Organizace škol v přírodě je totiž součástí našeho školního vzdělávacího programu.
V následujícím textu uvádím nejzajímavější a nejvtipnější odpovědi dětí na položené otázky. Některé odpovědi se objevovaly i vícekrát.
Proč chodíš do školky?
 
Abychom se něco naučily.
 
Do školky chodím, protože rodiče pracují a já bych byl sám doma.
 
Do školky chodím, protože tu mám kamarády.
 
Do školky chodím, protože je tam zábava.
 
Už jsem dost velká na to, abych mohla chodit do školky.
 
Do školky chodíme proto, abychom si tam hrály.
 
Do školky chodím, abych se naučil jíst příborem a správně se chovat.
 
Nevím, proč mě rodiče dali do školky.
Co děláš ve školce nejraději?
 
Nejraději si hraji s dětmi a učitelkami.
 
Nejvíce mě baví kreslení a malování.
 
Nejraději cvičím.
 
Rád chodím na vycházky a výlety.
 
Baví mě kroužky.
 
Ráda řeším úkoly (pracovní listy).
 
Ráda si chodím hrát na zahradu.
 
Rád zpívám.
 
Vždycky se těším, když je ve školce nějaká akce.
 
Jsem ráda, že nám paní učitelky pomáhají.
 
Rád něco vyrábím.
 
Jsem ráda, když si mohu jít hrát do velkého oddělení.
Co tě ve školce nebaví, nudí, co neděláš rád/a?
 
Nerad odpočívám.
 
Nebaví mě zpívání.
 
Nebaví mě cvičení.
 
Všechno mě baví.
 
Nebaví mě hrát si s Polykarpovou stavebnicí.
 
Nebaví mě hrát hokej.
 
Nebaví mě hry pro kluky.
 
Nemám ráda, když musím odejít ze školky domů, protože tam nemám kamarády (dítě jedináček).
 
Nebaví mě chodit na plavání.
 
Nebaví mě hrát si u počítače.
 
Nebaví mě chodit na procházky, když je ošklivo a nesvítí sluníčko.
 
Nerad chodím ven, raději si hraji uvnitř.
 
Nemám ráda, když se mnou holky nekamarádí a nemluví.
 
Jsem smutná, když mě děti neberou do hry.
 
Když se nudím, tak chci maminku.
Co ses ve školce naučil/a nového?
 
Naučila jsem se dobře malovat.
 
Naučila jsem se dobře mluvit.
 
Naučil jsem se nové básničky písničky.
 
Naučila jsem se řešit úkoly.
 
Naučila jsem se:
 
slušně se chovat;
 
správně jíst;
 
být užitečný, pomáhat;
 
jíst příborem;
 
vyrábět různé věci;
 
házet míčem, rýmovat, plavat, cvičit;
 
jak se mám správně chovat.
Co bys ve školce změnil/a?
 
Zrušil bych zpívání.
 
Zařídil bych, aby nepršelo, když máme jít ven.
 
Chtěl bych mít častěji angličtinu.
 
Chtěla bych chodit do velkého bazénu.
 
Chtěl bych více stolních her, větší prostory a skříně.
 
Abychom si mohly déle hrát.
 
Chtěla bych dát do třídy houpačku.
 
Chtěl bych koupit novou autodráhu, na té, co máme, se mi nelíbí barvy.
 
Chtěl bych nové lego.
 
Chtěla bych více panenek a kočárek Hallo Kitty.
 
Bylo by fajn hrát si častěji u stolečků.
 
Chtěla bych vyměnit křesílka v kuchyňce ve třídě Veverek.
 
Chtěla bych mít ve školce terasu a louku s potůčkem.
 
Chtěla bych, aby děti nepodváděly.
 
Chtěl bych, aby se děti dokázaly podělit o hračku.
 
Změnila bych upořádání zahrady (lavičky bych dala pod stromy, do stínu).
Co ti ve školce chybí, co bys tam ještě dal/a?
 
Lano na šplhání.
 
Chybí mi sprcha na zahradě.
 
Chtěl bych mít fotografii rodičů na stěně, abych na ně celý den viděl.
 
Přála bych si, aby se děti dělily o hračky s ostatními.
 
Přál bych si, aby ve školce nikdo neřval.
 
Puzzle, postavičky zvířátek.
 
Dal bych více peněz paním učitelkám, protože si to zaslouží.
 
Více princeznovských šatů na převlékání, hlavě šaty pro Popelku a Sněhurku.
 
Zasklené obrázky na stěnách školky.
Vyhodnocení odpovědí
Otázka č. 1:
Překvapilo mne, že děti vnímají potřebu chodit do školky převážně z důvodu, aby se něco naučily. Osobně tuto informaci vnímám jako informaci o tom, že učitelky s dětmi skutečně pracovaly jako s budoucími školáky. Také ostatní odpovědi potvrzují, že děti vnímají důvody, proč chodí do MŠ, jako pozitivní. Všechny dotazované děti mi rovněž potvrdily, že chodí do školky rády.
Otázka č. 2:
Odpovědi dětí potvrzují to, že jejich nejbližší a nejpreferovanější činností je hra. Děti navštěvují kroužky vedené našimi učitelkami, které jsou velmi oblíbené a děti je navštěvují rády. Právě proto se domnívám, že preferují kreslení, malování a pohybové aktivity. To, že děti rády řeší úkoly, potvrzuje také nejčastější odpověď na otázku č. 1, že děti chodí do MŠ proto, aby se něco naučily.
Otázka č. 3:
Očekávala jsem, že více dětí bude nespokojeno s odpočíváním, ale vzhledem k tomu, že v naší škole mají předškoláci po obědě pouze půlhodinovou relaxační chvilku, aniž by se musely převlékat do pyžam, pravděpodobně nevnímají odpočinek tak negativně. Celkově děti odpovídaly ve vztahu ke své osobě. Podle mého názoru pro pedagogy nevyplývá z odpovědi potřeba žádné výrazné změny. Nejzajímavější je odpověď děvčete, které nemá rádo, když musí odejít ze školky domů. To je pro nás největší ocenění.
Otázka č. 4:
Překvapila mne uvědomělost dětí, protože uváděly samé žádoucí a potřebné návyky a dovednosti. Zajímavé je, že některé z nich uvedly, že se naučily správně mluvit. Odpověď podle mého názoru souvisela s tím, že v loňském roce pracovala s dětmi zkušená logopedka a hodně z nich se pod jejím vedením naučilo poměrně brzy správně vyslovovat. Rodiče to oceňovali a myslím, že spokojenost rodičů vnímaly také děti.
Otázka č. 5:
Z odpovědí vyplývá, že děti jsou spokojené a nic zásadnějšího jim nechybí. Jednotlivé odpovědi spíše vyjadřovaly individuální přání dětí, než aby naznačovaly, že jim ve školce skutečně něco chybí. Zajímavé je přání, které se odlišovalo od materiálních přání většiny dětí – aby děti nepodváděly. Jedno z dětí si přeje houpačku do třídy. Přání vyplývá z toho, že dítě chodí do oddělení, kde houpačka není, a může ji tak využít pouze při návštěvě jiné třídy.
Otázka č. 6:
Odpovědi na tuto otázku již dávají učitelkám podněty k tomu, co by mohly ve školce změnit, aby se stal pobyt pro děti ještě příjemnější. Vyspěle opět působí přání, aby se děti dělily o hračky, a ocenění práce učitelek přidáním více peněz, protože si to zaslouží.
ZÁVĚR
Děti ve většině případů nad jednotlivými odpověďmi přemýšlely a rozhovor braly velmi vážně.
Odpovědi dětí potvrzují, že jsou „čisté duše“ a netaktizují. Ve většině případů totiž odpovědi na první 3 otázky potvrzují v odpovědích na další 3 otázky.
Tyto dvě odpovědi na sebe navazovaly (např. chlapec, který odpověděl, že si rád hraje s figurkami u stolečku, by si přál dokoupit figurky zvířátek; děvče, kterému vadí, že se děti nedělí o hračky, vyslovuje toto přání v odpovědi č. 6 atd.).
Po třech letech docházky do MŠ již děti dobře známe a mohu konstatovat, že odpovědi potvrzovaly i jejich povahu.
Hodnocení školy dětmi budeme určitě opakovat každý rok, protože má pro nás stejný význam jako hodnocení rodiči a je vypovídající. Proto bychom měly názor dětí akceptovat.

Související dokumenty