Hejblíkovic písničky do každé školky

Vydáno: 6 minut čtení

Znáte německé písničky pro děti, tzv. Kreisspiele? Jejich princip je pořád stejný: jednoduchost, jasná struktura, opakování a učení prožitkem – ať už prostřednictvím pohybu, nebo gesta spojeného s významem slova. Tyto písničky jsem často v originále zpívala doma se svými dětmi. Když jsem pak začala vést kroužky pro předškoláky, pátrala jsem po podobných písničkách v češtině. Ke svému překvapení jsem zjistila, že jich moc není. Protože jsem překladatelka, zkusila jsem některé přeložit. Ačkoliv přeložit není úplně to správné slovo, spíš jsem na základě této inspirace začala skládat české verze. A měla jsem velkou radost, když hned při prvním „uvedení“ v září 2014 měly velký úspěch u dětí i rodičů.

Hejblíkovic písničky do každé školky
Ing.
Jitka
Nosková
Renata
Dudová
První reakce a začátek Hejblíkovic
Maminky dětí z kroužků byly nadšené a chodily za mnou, odkud ty písničky mám, že je na YouTube ani na Google nenašly. Stejnou zkušenost udělala také moje kamarádka Renata Dudová, která

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Porady v mateřské škole
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Novela vyhlášky o školním stravování
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ
Žákovská a studentská samospráva
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Absolutorium - konzervatoř
Absolutorium v konzervatoři – jednotlivé zkoušky

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II