Harfa v mateřské škole

Vydáno: 2 minuty čtení

Netradiční výuku zažily děti z MŠ Tylova v Ostravě v rámci týdenního tématu „My jsme malí muzikanti“.

Harfa v mateřské škole

Související dokumenty

Pracovní situace

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Zákonný zástupce
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře