Formativní přístup k učení dětí. 1. část - Stanovování cílů

Vydáno: 5 minut čtení
V dnešním článku se budu věnovat první důležité etapě vzdělávacího působení na děti, kterou je stanovování cílů. Může to někomu připadat známé, běžné, často takzvaně profláknuté, ale věřte tomu, opak je pravdou. Reflexe spolupráce získávané v posledních týdnech od ředitelek mateřských škol i celých pedagogických týmů hovoří o něčem jiném. Stanovování cíle aktivity, stanovování cíle bloku, dne či cel

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

Poradna

Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka