Efektivní porady v mateřské škole

Vydáno:

Také se rádi (možná spíš rády) setkáváte s lidmi? Informujete se o nejrůznějších záležitostech, po vzájemné diskuzi přijímáte rozhodnutí, spolupracujete, předáváte si zkušenosti… A to všechno tak nějak mimochodem. A když se totéž má řešit v rámci avizované porady, naskočí nám – možná – automaticky: „To zase bude…“. Jak tedy udělat poradu efektivně, abychom se na ni těšili a všechno v pohodě zvládli?

Úplně na začátku je nutné poradu připravit a prvopočátkem přípravy je vymezení cíle porady. Pojďme v našem článku sledovat konkrétní poradu v mateřské škole, optimisticky zvolím
téma
„Příprava na návrat dětí zpět do mateřské školy“ (možná, že při četbě tohoto článku děti ve školkách už budou). První otázkou je, zda se taková porada má vůbec konat. Pokud se totiž jedná o
informativní poradu
, je možné konkrétní informace vyvěsit na nástěnku nebo zaslat přes sociální sítě. Toto téma ale předpokládá určitou diskuzi, proto doporučuji takto zaměřenou poradu rozhodně konat.
Cíl
porady se odvíjí od tématu porady, tedy „zajistit návrat dětí do mateřské školy“. Správně stanovený cíl lze ověřit pomůckou
SMART/ER
, tedy cíl je: S – specifický (jasně stanovený), M – měřitelný (děti budou v budově), A – ambiciózní (v současných covid podmínkách určitě ano), R – reálný (i tomu musíme věřit) a T – termínovaný (termín stanovený vládou). Pokud chceme cíl ještě chytřejší, pak E – ekologický (s dopadem na ostatní – dovedete si představit radost rodičů) a R – recorder – zaznamenaný (v zápise z porady).
Cíl porady je pak rozpracován v plánu porady, na který bude mít vliv i druh porady. Pokud by se jednalo jen o vý

Související dokumenty