Dříve byli rodiče mnohem vstřícnější a práce pedagogů si opravdu vážili

Vydáno: 8 minut čtení

Jednou z oceněných zástupkyň v soutěži o nejlepšího zástupce ředitele Zlatá karabina je i Romana Brožková z Mateřské školy v Česká lípě. Získala cenu za mimořádný počin, konkrétně za úspěšnou integraci dětí-cizinců a rozvoj školky v oblasti ICT, na což jsme se jí samozřejmě zeptali. Na následujících řádcích si ale povídáme i o dalších zajímavých tématech.

Dříve byli rodiče mnohem vstřícnější a práce pedagogů si opravdu vážili
Michaela
Váchová
odborná editorka Učitelského měsíčníku
Kudy vedla vaše cesta na místo zástupkyně mateřské školy v České lípě?
Mým snem již od malička bylo pracovat s dětmi v mateřské škole. Splnilo se mi to. Ve školství pracuji již 35 let, v MŠ Bratří Čapků v České Lípě 23 roků.
Vždy jsem se dívala na školku jako na celek. Nikdy jsem nemyslela pouze

Související dokumenty

Pracovní situace

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Zákonný zástupce
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Jak vytvořit správně online „rodičák“?
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Kvalitní škola musí mít kvalitní web. Ale jak na to?

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře