Dovolená

Vydáno:

 

Dovolená
Mgr.
Martin
K

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela vyhlášky o školním stravování
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Novela maturitní vyhlášky
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Směrnice k čerpání dovolené
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené

Poradna

Směrnice
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Sloučení škol
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Akce v mateřské škole přes noc
Jmenování ředitele
Dovolená
Smlouva
Dovolená
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Volby do školské rady