Dětský leadership

Vydáno:

Zalistujeme-li v předchozích ročnících Speciálu pro MŠ (Speciál pro MŠ 1/2016, 1/2017 a 3/2018), můžeme v něm objevit několik textů na téma hledání dětských leaderů již v předškolním věku. Byly publikovány zároveň se sérií výzkumů vysokoškolským pedagogem UK a ředitelem školy, Janem Vodou (2017).

Dětský leadership
Mgr.
Lýdie
Klodová
učitelka mateřské školy
Vzhledem k tomu, že stále není tomuto období, kousek za startovní čarou života (do 7 let věku dítěte), kdy se rodí a nejefektivněji rozvíjí mozkový potenciál pro budoucnost, věnována dostatečná pozornost (a to přestože mnohým dětem potenciál pro tuto oblast nechybí), rozhodla jsem se v rámci vlastní diplomové práce volně na tento výzkum navázat a pokračovat v něm, se snahou posunout ho o malý kousek dál. S náčrtem průběhu výzkumu a s jeho výsledky se zájemci mohou seznámit prostřednictvím tohoto článku.
Výzkum Jana Vody prioritně mapoval vlastnosti vůdcovských dětí předškolního věku, jak tyto děti rozpoznávat a na co se zaměřit při jejich vzdělávání. Tento navazující výzkum byl proto zacílen na identifikaci dětí s vůdcovským potenciálem, a to prostřednictvím nově vytvořených diagnostických nástrojů experimentátorkou. Využila jsem dosavadních nástrojů a poznatků publikovaných ve výzkumech doktora Vody a zároveň se pokusila vytvořit další sadu funkčních činností a úkolů, které mají potenciál nasvítit leadership u dětí.
Výzkum prokázal, že tento pilotní terénní experiment má především praktický přínos, a to zejména ve třech oblastech:
*
ve vypracování dotazníku vůdcovských rysů, který prokázal nezávisle s učitelkami shodu 82 % v určení dětí s vůdcovským potenciálem;
*
ve vytvoření šesti cílených aktivit pro pozorování, které byly schopny identifikovat děti s vůdcovským potenciálem během cca 4 hodin experimentu;

Související dokumenty