Děti jsme zvyklí vychovávat v reálném světe, stačí to ale?

Vydáno: 2 minuty čtení

Centrum kybernetické bezpečnosti si klade tuto otázku již delší dobu a výsledkem úvah tímto směrem byl projekt Kyberpohádek. Na podkladu notoricky známých pohádek vzniklo v první pilotní fázi šest upravených verzí tak, aby dětem připomínaly důležité návyky i ve světě virtuálním, v tom kybernetickém.

Děti jsme zvyklí vychovávat v reálném světe, stačí to

Související dokumenty

Pracovní situace

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Zákonný zástupce
Manuál krizové komunikace
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Organizace odborné praxe - směrnice
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Používání učebnic v základní a střední škole
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě