Cvičení se Štístkem - Každodenní aktivity rozvíjející zdravý pohyb

Vydáno:

I při běžných každodenních aktivitách se dá najít prostor pro jednoduché, zdravý pohyb rozvíjející hry. Nemusí vždy jít o speciální cvičení v rámci pohybových chvilek. Důsledným vedením dokážete zábavnou formou i při běžných aktivitách děti vést ke zdravým pohybovým návykům. Dnes se zaměříme na optimální sed a prevenci vzniku ploché nohy.

Cvičení se Štístkem – Každodenní aktivity rozvíjející zdravý pohyb
Mgr.
Petra
Nyklová
DiS.
zakladatelka projektu Zdravé štístko; učitelka

Související dokumenty

Pracovní situace

Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Neočkované dítě v mateřské škole
Dohled v předškolním vzdělávání
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II