Cvičení se Štístkem - Každodenní aktivity rozvíjející zdravý pohyb

Vydáno:

I při běžných každodenních aktivitách se dá najít prostor pro jednoduché, zdravý pohyb rozvíjející hry. Nemusí vždy jít o speciální cvičení v rámci pohybových chvilek. Důsledným vedením dokážete zábavnou formou i při běžných aktivitách děti vést ke zdravým pohybovým návykům. Dnes se zaměříme na optimální sed a prevenci vzniku ploché nohy.

Cvičení se Štístkem – Každodenní aktivity rozvíjející zdravý pohyb
Mgr.
Petra
Nyklová
DiS.
zakladatelka projektu Zdravé štístko; učitelka

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Dohled v předškolním vzdělávání
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost