Co by měly vědět děti o penězích a jak je to naučit?

Vydáno:

 

Co by měly vědět děti o penězích a jak je to naučit?
Alice
Harlasová
projektová manažerka obecně prospěšné vzdělávací organizace Junior Achievement Česká republika (JA Czech)
Výuka finanční gramotnosti je možná a žádoucí už v mateřských školách. Zkušenosti nám ukazují, že děti před nástupem do první třídy vnímají peníze spíš jako samozřejmost, přitom už v pěti letech

Související dokumenty

Pracovní situace

Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Komisionální zkouška žáka střední školy
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Poučení žáků o BOZ
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
Porady v mateřské škole
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Darování antigenního testu škole

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Finance
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ