Česko už má dvě "Světové" školky. Jak se k nim připojit?

Vydáno:

Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí koš na hlavě? Jak poznám zlého člověka? Proč někdo hází odpadky na zem? Od chvíle, kdy se děti naučí mluvit a vyjadřovat, ocitají se dospělí pod palbou otázek. Děti jsou přirozeně zvídavé a zajímají se o všechno, co vidí, slyší a cítí. Snaží se pochopit svět kolem sebe a obrací se na nás, dospělé, abych jim s tím pomohli. Umět dětem i složitá témata vysvětlit pro ně pochopitelnou a jejich věku přiměřenou formou, to je každodenní výzva pro všechny, kdo s dětmi tráví čas.

 

Česko už má dvě "Světové" školky. Jak se k nim připojit?
Mgr.
Jana
Odstrčilová
mediální
koordinátorka vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni
Mateřské školy, které chtějí dětem fungování současného světa přiblížit, se mohou zapojit do různých projektů. Propracovanou metodiku i pomocnou ruku jim nabízí koncept
Světové školy.
O tento prestižní certifikát donedávna usilovaly jen základní a střední školy, ve dvou posledních ročnících ale uspěly i dvě školy mateřské.
Mateřská škola Kamarád z Hradce Králové a Mateřská škola Vlkava ukazují, že globální rozvojová témata lze srozumitelným, zábavným a hravým způsobem zprostředkovat dětem i širšímu okolí školky, a přitom naplnit tři zásady
Světové školy
:
uč se - zjišťuj - jednej.
I stará bota může být užitečná
V Hradci děti poznávaly svět s neobvyklým průvodcem - tou byla stará, odložená, ale moudrá "Bota cesťačka Hradečačka". Vyprávěla jim o místech vzdálených, krásných i tajemných, o místech, která jsou smutná a zničená, často kvůli nešetrné lidské činnosti.
Děti se učily poznávat různé druhy ptáků a rostlin, ocenit hodnotu lidské práce a seznámily se s různými podmínkami života na naší planetě. Školce se podařilo zapojit i několik místních partnerů. V rámci kavárny pro seniory vyrobily děti společně se svými dědečky budky pro nestěhovavé ptáky, které umístily v městském parku. Pod záštitou Českého svazu ochránců přírody proběhla akce Ukliďme svět.
Afrikou křížem krážem
Školka se také intenzivně věnovala africkému kontinentu. Děti se mu učily rozumět doslova všemi smysly. Setkaly se s africkými hudebními nástroji a tanci, naučily se vázat africké šátky, zkoušely nosit předměty na hlavě, běhaly bosky v písku, učily se svahilsky. Mapu Afriky plošně vytvořily z barevných víček od PET lahví, knoflíků, rýže nebo kávových zrn, hledaly spojitost materiálů a barev s africkým kontinentem. Své dojmy pak sdílely s učiteli v komunitních kruzích.
Poznáváme naše tradice i jiné kultury
"Naše mateřská škola chápe cíle komplexně, věnuje se rozvoji lidských hodnot. Vzdělávací obsah se zaměřuje na environmentální témata, vedeme děti ke zvídavosti, vnímavosti světa v širších souvislostech, k harmonii a řádu, k tradicím vlastního národa i jiných kultur, k pomoci a schopnosti projevovat citlivost, k péči o okolní životní prostředí, vztahu k přírodě. Získání certifikátu vnímáme jako prestižní ocenění, zavazující a motivující k rozvíjení výše uvedených aktivit, a jako značku, která nám pomůže získávat ke spolupráci další partnery,"
popisuje Marie Josková, ředitelka MŠ Kamarád v Hradci Králové, jaký význam má pro jejich školku certifikát
Světová škola.
Zatočili jsme s odpadem
Minulý rok získala titul "Světová" i Mateřská škola z Vlkavy. Děti se společně s učitelkami soustředily na téma odpadů. Jak vznikají, jak je třídit nebo ekologicky likvidovat. Ředitelka Jitka Čadilová popisuje, jak s tématem začínali:
"Děti se nejprve dívaly, co se děje s odpadky ve školce. Velkým překvapením pro mne bylo, že končí v jedné popelnici. A to jsme se rozhodli změnit. Zapojili jsme i rodiče a společně jedno odpoledne věnovali malování popelnic, do kterých jsme poté začali odpad třídit."
Školka vysbírala odpadky i ve svém okolí a založila záhonek, o který se děti společně starají. Pro rodiče, sousedy a kamarády pak uspořádaly bazárek, kde si lidé vyměňovali staré oblečení a hračky. Děti společně s učitelkami vysvětlovaly, jaké existují druhy odpadu, a ukazovaly, jak je třídit. Do mateřské školy mohou také rodiče a občané Vlkavy a přilehlých obcí nosit k ekologické likvidaci nebo dalšímu využití drobná elektrozařízení, textil, obuv, hračky, olej z domácností a plastová víčka.
Máme certifikát. A co dál?
Oběma školkám se projekt podařilo dotáhnout do úspěšného konce. V Hradci pokračují v aktivitách spojených s globální problematikou dále a nyní, po dvou letech od získání certifikátu, je letos čeká audit - partnerské zhodnocení naplňování kritérií
Světové školy
a prodloužení certifikátu na dalších pět let. Ve Vlkavě získali titul teprve loni a tento proces je tedy před nimi.
Jak se stát "Světovou školkou"?
A jaký je recept na úspěch? Na začátku musí ve školce vzniknout motivovaný tým, který má elán a nápady a chce se zabývat globálními problémy, které mají přesah do naší lokální reality. Celoroční práce "světového" týmu vrcholí komunitní akcí pro veřejnost a prezentací projektu na závěrečném setkání světových týmů v Praze. Odměnou za vynaložené úsilí bývá kromě samotného certifikátu také nadšení dětí, zájem rodičů, trvalá pozitivní změna v blízkém okolí a pevnější vztahy mezi dětmi, učitelkami i ostatními zaměstnanci mateřské školy.
Přihlášky do dalšího ročníku přijímáme do poloviny září 2017.
Všechny důležité informace naleznete na
www.svetovaskola. Cz
Závěrečný workshop Světové školy, tým MŠ Kamarád z Hradce Králové.
Autor fotografie Jiří Veselý.

Související dokumenty