Canisterapie v mateřské škole

Vydáno:

Už od dětství jsem milovala zvířata a zejména psy. Když jsem v období středoškolských studií zjistila, že existuje zooterapie, mnoho mých referátů cílilo právě k tomuto tématu. Snila jsem o tom mít vlastního canisterapeutického psa.

Canisterapie v mateřské škole
Bc.
Veronika
Kučerová
DiS.
učitelka v MŠ, canisterapeutka
Poté, co jsem se osamostatnila, nebylo již na co čekat. A tak jsme si pořídili fenu zlatého retrívra Tessie a sen se stal skutečností. V té době jsem již pracovala v mateřské škole a díky mé úžasné paní ředitelce jsem si Tessie mohla brát k dětem už od štěněte. Bylo krásné sledovat, jak malá chlupatá kulička, která nic neumí, dokáže děti motivovat, učit, vést je k ohleduplnosti, empatii a lásce. Děti byly nadšené z malého

Související dokumenty

Pracovní situace

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II