Autobus jede tam a zpět, na dovolenou, na výlet

Vydáno: 3 minuty čtení

Konec školního roku už pomalu klepe na dveře a spolu s ním přicházejí na řadu školkové výlety, školky v přírodě a taky přípravy na letní dovolenou. Dopravním prostředkem je v takových případech často autobus, a protože jsou cesty někdy dlouhé, chtějí se děti nějak zabavit.

Autobus jede tam a zpět, na dovolenou, na výlet
Ing.
Jitka
Nosková

Související dokumenty

Pracovní situace

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Řízení změny
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
IVP v praxi školních a školských poradenských pracovníků (se zaměřením pro podporu žáků s mentálním postižením)
Aplikace bio-optimalizovaného pro-kognitivního osvětlení do školských zařízení
Videokonference pro komunikaci školy na dálku

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
IVP
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost