150. výročí založení ústavu pro malé děti u sv. Jakuba v Praze (1869)

Vydáno:

Život v českých městech – v nejprůmyslovější zemi Rakouska-Uherska, se v 19. století začal postupně proměňovat. Souviselo to s přijetím patentů Josefa II., toleranční patent (1781 – tolerance k některým nekatolickým církvím, tzn. respekt ke svobodě vyznání), patent o zrušení nevolnictví (1781) a dále i po jeho smrti zrušení roboty (1848). Patenty otevřely možnosti, aby se nevolníci (poddaní) mohli stěhovat z venkova do měst, kde posílili česky mluvící obyvatelstvo. Měli tak možnost změnit zaměstnání a opustit zemědělské činnosti ve prospěch rozvíjející se průmyslové výroby.

Druhá polovina 19. století byla pro Země koruny české charakteristická především národnostními spory a střety česko-německého živlu, které byly provázeny bojem za prosazení českého jazyka na stejnou úroveň s jazykem německým na všech úrovních státní správy, ve školství a postupně i v dalších oblastech života. Nebyly to časy naplněné klidem a stabilitou.
Tyto okolnosti souvisejí s postupující emancipací českého národa a otevíráním cesty k jeho prosazení a zajištění adekvátního postavení v rámci rakousko-uherské monarchie. Ve velkých městech, zvláště pak Praze, postupně docházelo k posílení počtu obyvatelstva, které si hledalo výdělek v rozrůstající se průmyslové výrobě. Zde mohly být zaměstnávány vedle mužů i ženy. Tato skupina obyvatel však posilovala nejslabší městskou sociální vrstvu – chudinu. A chudina se vždy v historii vyznačovala jediným bohatstvím – vysokým počtem dětí, na které, v době nepřítomnosti rodičů, bylo třeba dohlížet.
Činnost Marie Riegrové a boj za mateřskou školku
Charitativní činnost byla způsobem, jímž se mohly prosadit a do veřejného povědomí v 19. století vstoupit ženy, šlechtičny či manželky významných společensky či politicky vysoce postavených mužů. Mezi ně patřila a svými názory, rozhledem i sociálním cítěním se dostala do popředí Češka Marie Riegrová, roz. Palacká. Její charitativní činnost byla velmi rozsáhlá. Vždy se týkala kojenců, jejich matek a malých dětí, ale pro potřeby našeho tématu se zamě

Související dokumenty