Zapni mozek

Vydáno: 3 minuty čtení

Dovolte, abych vám představila výukovou stolní hru „Zapni mozek“. Hra je zaměřena na osvojování učiva, jako jsou slovesa, podstatná jména, rody a vzory, podmět a přísudek pro 4. ročník. Je sestrojena nejen pro intaktní žáky, ale hlavně pro žáky s různými druhy specifických poruch učení (dále jen SPU). S designem hry mi pomáhala má kolegyně Bc. Barbora Černotová, asistentka pedagoga. Vyučujeme na Základní škole v Jáchymově.

Zapni mozek
Petra
Prokůpková
učitelka, Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov
<