Využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání

Vydáno: 5 minut čtení
Na základě dlouholetých zkušeností s vlivem šachové hry na rozvoj kognitivních a metakognitivních schopností člověka se Evropský parlament rozhodl v roce 2012 vydat deklaraci, ve které se výslovně doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů EU.
 

Zlínský kraj ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně realizuje od roku 2021 vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ (v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II) za účelem zavádění prvků šachové pedagogiky do pedagogické praxe. Pod pojmem „šachová pedagogika“ nejsou ukryty jen tahy figurek, ale vypracovaná pedagogická metoda práces dětmi za pomocí šachovnice a principů šachové hry.

V šachové pedagogice je mož