Vizualizace a prvky strukturovaného učení ve škole (použití režimových karet)

Vydáno:

V současných školách přibývá žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Předškolní zařízení zase stále častěji navštěvují děti s odlišným mateřským jazykem a děti dvouleté, které se třeba zatím samy nedomluví. Vyvstává tedy potřeba předávat informace, ať už se jedná o učivo, nebo o instrukce či program dne, ve vizualizované a strukturované podobě. Jednou z možností, jak dětem pomoci se zorientovat ve školce či škole, je použití režimových karet s piktogramy. Na kartách jsou zobrazeny aktivity během celého dne – od převlékání v šatně, pozdravu a ranního kruhu přes činnosti během dne (malování, svačina, hraní, ve škole pak čtení, psaní, přestávka, družina apod.) až po toaletu a mytí rukou nebo třeba přídavek v jídelně.

Strukturování činností během dne do jednotlivých fází, které jsou vyjádřeny piktogramem, ale také vymezení prostoru pro danou činnost za pomoci režimových karet se velmi osvědčuje např. u dětí s autismem, u mladších dětí či dětí s komunikačními obtížemi (s dysfázií, s odlišným mateřským jazykem). Užívání karet ale pomůže i ostatním dětem ve třídě. Karty rozhodně žádné dítě, ať už zdravé, či s vývojovými potížemi, nikdy nehendike