V čem školy často chybují při šetření šikany - další zkušenosti z cest s ČŠI

Vydáno: 5 minut čtení

V minulém čísle ŠPP jsme se zabývali některými omyly, které se objevují ve školách při šetření šikany. V dnešním článku se podíváme na další z nich, a to sice na hodnocení a sankcionování chování žáků, resp. na provázání udělovaných sankcí se školním řádem.

V čem školy často chybují při šetření šikany – další zkušenosti z cest s ČŠI
Mgr.
Jarmila
Kubáňková
Ph.D.
metodička služeb 116 000 a 116 1