Úzkostné poruchy v realitě školy

Vydáno: 7 minut čtení

Úzkostné poruchy patří mezi nejčastější duševní onemocnění. Okruh tzv. neurotických, stresových a somatoformních poruch (řazených v klasifikačním manuálu nemocí MKN10 pod kódy F40–F48) je poměrně široký, proto se pokusíme jednotlivé vybrané diagnózy představit podrobněji.

Úzkostné poruchy v realitě školy
Kristýna
Procházková
psycholožka
Úzkost i strach jsou běžnou součástí života, které - když vše funguje, jak má - mají chránit a informovat člověka o případném hrozícím nebezpečí. Rozvoj poruch (neurotických, stresových či somatoformních) nastává, když úzkost a strach začnou nabývat neadekvátních forem z hlediska jejich výskytu, intenzity a trvání.
Strach
je naší normální odpovědí na rozpoznatelné nebezpečí (trvá po dobu nebezpečí a má konkrétní podobu), zatímco
úzkost
je nepříjemný emoční stav bez příčiny (nemá konkrétní podobu); můžeme rozlišit mezi spon