Stereotypy a předsudky v praxi pracovníků školního poradenství

Vydáno: 10 minut čtení

Školní poradenští pracovníci se ve své praxi přirozeně setkávají se žáky a studenty, kteří jsou něčím specifičtí, odlišní. Troufáme si dokonce říci, že pomoci jinakost pochopit, začlenit ji do širšího kontextu a najít cestu, jak s ní odborně a lidsky pracovat, je jedním z úkolů jejich profese. To, co je třeba si uvědomit, je fakt, že rozdílnost jde často ruku v ruce s předsudky a stereotypy (ať už uvědomovanými, či nikoli). Pojďte se nyní na chvilku zastavit a zamyslet se nad tím, jak právě představy, domněnky či názory plynoucí z postojů mohou ovlivňovat vaše fungování a práci lidmi.

Stereotypy a předsudky v praxi pracovníků školního poradenství
Bc.
Daniela
Jiroušková
studentka navazujícího magisterského studia, obor předškolní pedagogika
Mgr. Et Mgr.
David
Havelka
Ph.D.
vedoucí klinický psycholog v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, odborný asistent na katedře psychologie pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Přečtěte si následující řádky, a budete-li chtít, poznamenejte si, co vám bezprostředně po jejich přečtení přišlo na mysl.
Přišla za vámi kolegyně-učitelka s prosbou o radu, jak pracovat dítětem, které pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí a jeho rodiče jsou Romové, jež se sem právě přistěhovali z východní země.
Co vás