Společně s rodiči se to lépe táhne

Vydáno:

S příchodem do mateřské školy vstupují děti z výhradně domácího prostředí do nového prostoru s určitým řádem a pravidly. Nezřídka se stává, že rodič dítě nepoznává, když ho vidí se chovat v kolektivu. Naopak to ale platí stejně. Učitelé, kteří v mateřských školách praktikují metodu Dobrý začátek, se setkávají s tím, že nepoznávají děti, když si je převezmou a začnou s nimi komunikovat rodiče. V nové metodice Kurikulum Dobrý začátek, kterou vydala nezisková organizace Schola empirica, je proto připojeno i osm vzorů dopisů rodičům, aby se zlepšila spolupráce mezi nimi a pedagogy.

Společně s rodiči se to lépe táhne
Dipl.-Pol.
Bára
Procházková
novinářka, vedoucí vydání ČT24.cz na rodičovské dovolené
Prvním krokem je informace pro rodiče, že mateřská škola pracuje s programem Dobrý začátek, který dětem pomáhá, aby se co nejdříve cítily v mateřské škole v bezpečí a spřátelily se s ostatními dětmi. Jednou ze součástí metodiky je i využití velkých maňásků, které se využívají p

Související dokumenty

Pracovní situace

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zákonný zástupce
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Rodič, poručník, pěstoun
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Podnapilý rodič
Kurzy
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí