Školní poradenství v praxi Zlínského kraje

Vydáno: 7 minut čtení
Zlínský kraj nabízí rozsáhlou síť škol a školských zařízení všech zřizovatelů. V současné době na území kraje působí celkem 608 škol a školských zařízení, největšími zřizovateli jsou obce (449 subjektů) a Zlínský kraj (99 subjektů). Ve Zlínském kraji je školský poradenský systém stabilizovaný, na zabezpečení péče o vzdělávání spolupracují všechny poradenské subjekty. V kraji působí jedna pedagogicko-psychologická poradna na osmi pracovištích. Výhodou tohoto uspořádání je nejen sjednocení přístupu ke všem klientům, ale i lepší koordinace postupů, metodické podpory a využití diagnostických nástrojů. Tři speciálně pedagogická centra zřizovaná Zlínským krajem a dvě zřízená MŠMT pečují o klienty podle druhu postižení. Ve školách se postupně rozšiřují služby školních poradenských pracovišť poskytujících aktuální a cílenou poradenskou pomoc žákům i pedagogům přímo ve školách.
 
Školní poradenství v praxi Zlínského kraje
Ing. Mgr.
Zuzana
Fišerová
Ph.D.
radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury
Mgr.
Jana
Galová
MBA
věcná manažerka – koncepční expertka projektu KAP, specialistka Centra kariérového poradenství Zlínského kraje, koordinátorka portálu Průvodce kariérou
Cílem pro další období je podle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2020 rozvíjet školské poradenské služby tak, aby efektivně podporovaly vzdělávání ve školách. Prioritou š

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Minimální preventivní program
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce a žáci s SVP
Kariérové poradenství
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
VP a speciálně pedagogické centrum
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Individuální výchovný plán

Poradna

Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce
IVP