Školní poradenské pracoviště - významný prvek pro dobrou atmosféru a rozvoj školy

Vydáno:

Co je pro školu důležitější než příjemné klima, dobré lidské vztahy, motivovaní, spokojení žáci a rozvíjející se učitelé? Právě existence školního poradenského pracoviště (ŠPP) je prostředkem, jak se k harmonii ve škole přiblížit. Na stránkách tohoto časopisu se budeme postupně v rámci nepravidelného cyklu článků věnovat aktivitám ŠPP na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o., (GJP) tak, abychom inspirovali další školy. Čerpáme z třináctileté existence ŠPP, což jsou léta sice pubertální a značně nezkušená, ale v našem kontextu jsme již k jistému rozumu a životní zkušenosti došli.

Školní poradenské pracoviště – významný prvek pro dobrou atmosféru a rozvoj školy
PhDr.
Nora
Jakobová
školní psycholožka, kariérová poradkyně, vedoucí ŠPP na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.
Jak to všechno začalo?
Pan ředitel Mgr. Michal Musil inicioval a zásadním způsobem podpořil vznik ŠPP na GJP po absolvování pracovní stáže v USA v roce 2006. Díky tomuto impulzu ŠPP zahájilo v tomtéž roce svoji činnost v rámci celorepublikového projektu Poradenství – škola – povolání. ŠPP si následně prošlo fází počátečního vyjasňování, hledání, budování pozice a upevňování důvěry mezi studenty, rodiči i učiteli. Později jeho fungování zastřešily další projekty (VIP, VIP II, několik projektů ESF) a v současné době také šablony MŠMT. Podoba ŠPP se postupně vyvíjí, rozšířila se poptávka, rozrůznily se zakázky, kterými se zabývá, a rozrostl se tím i jeho tým. Díky nebývalé podpoře vedení školy ŠPP rok od roku rozkvétá. Troufáme si tvrdit, že nyní je již ŠPP nedílnou součástí života našeho gymnázia.

Související dokumenty