Seznámení s nově vydanou českou verzí čtvrté revize Woodcockova-Johnsonova testu

Na podzim roku 2019 obohatila český psychodiagnostický trh další významná metoda. Čtvrtá revize Woodcockova-Johnsonova testu byla převedena do českého prostředí a standardizována na české populaci. Vydané Woodcock-Johnson IV Testy kognitivních schopností (známé pod zkratkou WJ IV COG) slouží k diagnostice rozumových schopností a školních dovedností dětí i dospělých a jsou určeny pro diagnostiku osob od předškolního věku až do 60 let. Čeští psychologové tak mají k dispozici další erudovaný nástroj pro testování inteligence.

Seznámení s nově vydanou českou verzí čtvrté revize Woodcockova-Johnsonova testu
Mgr. et Mgr.
Monika
Víchová
Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Struktura WJ testů a teorie CHC
Testy WJ se dlouhodobě (na rozdíl od jiných baterií testujících inteligenci, které jsou v tuto chvíli dostupné v ČR) vyznačují pevným ukotvením v teorii. Jsou postaveny na tzv. teorii CHC a spolu s vývojem této teorie jsou vyvíjeny i jednotlivé testy WJ (Mather, Wendling, 2019; Urbánek, 2019). Teorie CHC, jejíž název je odvozen od počátečních písmen příjmení výzkumníků R. B. Cattella, J. Horna a J. Carrolla, kteří se na jejím vypracování podíleli, vychází z konceptu fluidní a krystalizované inteligence a orientuje se na posuzování dílčích kognitivních schopností (McGrew, 2009; Ortiz, 2014). Tyto schopnosti se dělí na úzké a široké a společně vytvářejí skór obecné inteligence (tzv. GIA), který prakticky odráží teoretický koncept obecného faktoru
g
. WJ IV kromě GIA obsahuje navíc i nový, kombinovaný skór Gf-Gc