Sebedeterminační teorie ve školní praxi - kompetence

Vydáno:

Zažívat úspěch a mít pocit efektivity, platnosti a smysluplnosti vlastního života je základní potřebou každého z nás. Stejně tak i žáci potřebují zažívat pocit úspěchu a mít okamžitou zpětnou vazbu, aby se mohli cítit motivovanější, angažovanější a proaktivnější. Pojďte si přečíst, co může každý z nás udělat pro to, aby jediným zážitkem úspěchu nebylo získání dalšího levelu v počítačové hře.

Cílem aplikace
sebedeterminační teorie
je zkvalitnění motivace žáků pro studium, školní aktivity i výběr dalšího oboru studia či práce. Dle kvality motivace můžeme vytvořit jednoduchou škálu, s níž jsme vás seznámili již v minulých vydáních tohoto časopisu. Pohybujeme se od úplné amotivace, tedy absence jakékoliv motivace něco dělat,
přes extrinsickou motivaci
sycenou odměnami či tresty, uloženými introjekty až k více či méně integrovaným externím hodnotám.
Nejkvalitnější motivací
je potom
intrinsická
, která nás žene v okamžicích, kdy nás činnost naplňuje sama o sobě, nepotřebujeme k tomu vidinu odměny ani výhrůžky trestů apod. (Deci & Ryan, 2000).
Intrinsickou motivaci
můžeme podpořit naplněním
tří základních potřeb
(Ryan & Deci, 2017):