"Sami"

Vydáno:

Film „Sami“ se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Je vytvořen tak, aby byl didaktickou pomůckou do výuky na základních a středních školách a pomáhal pedagogům při nelehkém úkolu - prevenci poruch příjmu potravy.

„Sami“
Film o poruchách příjmu potravy
Mgr.
Lenka
Suchopárová,
Ph. D.,
odborná pracovnice v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Sami je hraný film kombinovaný s dokumentem. Zpracovává téma poruch příjmu potravy. Hranou linii filmu o šestnáctileté Anně, která prochází mentální anorexií a mentální bulimií, doprovází zpověď tří reálných osob trpících poruchami příjmu potravy. Výpovědi nemocných trefně doplňují děj filmu, podtrhují podstatné okamžiky v životě nemocného a dokládají závažnost problému vlastním příběhem. V dokumentární části vystupují dvě ženy, anorektička a bulimička, a mladý muž, který si prošel mentální anorexií. Jejich prožitky a upřímnost nedovolí divákovi pochybovat o vážnosti onemocnění. Ve filmové části autoři zdůrazňují některé rizikové faktory pro vznik poruch příjmu potravy a snaží se ukázat možný průběh a důsledky onemocnění.
Film je určen primárně žákům 8. a 9. ročníků základních škol a studentům středních škol. O vhodnosti filmu pro skupinu žáků vždy rozhoduje učitel, který žáky zná. Film je však vhodný pro každého, koho problematika mentální anorexie či mentální bulimie zajímá. Jako didaktická pomůcka je film doporučen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zároveň získal podporu Ministerstva zdravotnictví. Vhodnost materiálu byla posouzena odborníky a byl recenzován.
Snímek je určen k promítání zejména při školní výuce. Délka filmu Sami je 35 minut. Film doplňuje manuál, v němž pedagog najde souhrn základních informací o poruchách příjmu potravy (definici, výskyt, příčiny, somatické a psychické následky onemocnění, terapii), informaci o tom, co nás na onemocnění může upozornit, co případně může učitel, škola nebo rodič dělat, pokud má podezření na poruchy příjmu potravy, kde hledat odbornou pomoc a podobně. Součástí manuálu je i pojednání o správném stravování a zdravém sportování. Téma doplňuje několik námětů pro práci s žáky v souvislosti s tématem mimo práci s filmem. Jednotlivé kapitoly obsahují doporučení na knižní a internetové zdroje pro zvýšení informovanosti.
Film sám o sobě netvoří prevenci poruch příjmu potravy, ale domnívám se, že se na ní může úspěšně podílet v případě, že bude vhodně využíván. Při práci s filmem doporučuji téma rozdělit do 3-5 výukových hodin. V první hodině předáme žákům základní informace k tématu poruch příjmu potravy. Jako zdroj informací můžeme použít manuál k filmu Sami. Druhou a třetí výukovou hodinu doporučuji spojit bez přestávky. V první části dvouhodiny promítneme film Sami, další část využijeme k diskusi s žáky. V manuálu je i návrh několika otázek k filmu, které můžeme studentům položit. Je třeba upozornit, že film může na žáky působit silně emotivně a také v některých okamžicích kontroverzně. Z tohoto důvodu nedoporučuji film promítat bez následné diskuse. Velmi vhodné je po zhlédnutí filmu v dalších vyučovacích hodinách hovořit o zásadách správného stravování a zdravého sportování. Nesmí být opomenuta témata související se sebepojetím a sebehodnocením. Manuál obsahuje autodidakt, který můžeme žákům zadat na začátku probíraného tématu a zjistit si znalosti a představy žáků o onemocnění. Nebo ho lze využít v závěru pro kontrolu znalostí a porozumění. Autodidakt je sestaven z výroků, se kterými žáci souhlasí, či nikoli.
Film je možné zdarma získat na internetových stránkách www.filmsami.cz nebo přímo na stránkách www.videoskolam.cz. Pro získání filmu i manuálu k němu je nutné se zaregistrovat jako škola, při registraci jako fyzická osoba získá zájemce jen film.
Režisérem filmu je David Vigner, který se spolu s producentem Jaromírem Chobotem a dalšími kolegy podílel na vzniku několika filmových projektů s preventivně-vzdělávací tematikou. Jde o projekty Mezi stěnami (2007), Mezi nimi (2010) a Na hraně (2015). Zmíněné snímky budou na stránkách časopisu představeny stejně jako film Sami (2012).

Související dokumenty