Rozvíjejme všechny děti bez ohledu na predikce

Vydáno:

Snaha rozumět trendům ve vývoji dítěte je pochopitelná. Do určité míry totiž toto porozumění ovlivňuje náš přístup k němu.

Rozvíjejme všechny děti bez ohledu na predikce
PhDr.
Václav
Mertin
Dětský psycholog
Je přece rozdíl, když vidíme, že se dítě neustále rozvíjí, byť třeba pomaleji a ne zcela rovnoměrně ve všech oblastech, oproti tomu, když jiné dítě podává po nějakou dobu přijatelné výsledky, al