Představení programu Growing Early Mindsets jako možného nástroje pro práci se školní třídou, ale i pro budování celkové kultury školy

Vydáno: 8 minut čtení

Program Growing Early Midsets (dále GEM) je založený na gramotnosti a integruje, jak vidíme na obrázku, ve své koncepci sociální a emocionální učení (SEL), růstové myšlení, přístupy k učení, všímavost (mindfulness), jazyk a jazykovou gramotnost, neurovědy a vědu, technologii a matematickou gramotnost a také zásady a postupy v oblasti ohleduplnosti napříč vzděláváním.

Představení programu Growing Early Mindsets jako možného nástroje pro práci se školní třídou, ale i pro budování celkové kultury školy
Mgr.
Jana
Pláteníková
psycholog a speciální pedagog působící ve školním a školském poradenství, aktuálně školní psycholožka v ZŠ Břeclav, Slovácká
Obrázek č.1.: z učitelského průvodce 1 (vytvořeno Mindsets Work, Inc.)
Jedná se o flexibilní rámec výuky a učení, který může být cestou k podpoře celoživotního vzdělávání a osobní nezávislosti.
Cílem programu je podporovat učení a růstové myšlenía sociálně emocionální učení od nejranějších