Pravidla pro hodnocení žáků maturitního ročníku

Vydáno:

Žáci 4. ročníku, kteří chtějí skládat maturitní zkoušku z matematiky, musejí, kromě jiného, absolvovat cca tři didaktické testy (adekvátní maturitním) a splnit je na určitý počet bodů. Pokud se jim to nepodaří, jsou údajně klasifikováni nedostatečnou nebo jsou neklasifikováni. Toto ustanovení má škola v pravidlech pro hodnocení. Já se domnívám, že takto postupovat nelze, neboť by část žáků (ti, kteří chtějí maturovat z matematiky) měla jiné podmínky než ostatní.

Pravidla pro hodnocení žáků maturitního ročníku

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Novela maturitní vyhlášky
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Komisionální zkouška žáka střední školy
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky

Poradna

Vyživovací povinnost
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Jmenování ředitele
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky