Poradenský systém potřebuje změnu

Vydáno:

Je nepochybné, že ani v současné době se nezastavila činnost poradenských služeb ve školství. Jen dochází k tomu, že vzhledem k podmínkám některé problematiky ustupují do pozadí (pokud jsou děti doma), naproti tomu jiné jsou a budou frekventovanější (rodičovské obavy a nejasnosti při domácím vzdělávání, nepříznivé reakce dětí na domácí vzdělávání i dlouhodobý pobyt doma, např. úzkosti, smutky, v neposlední řadě i nedostatečné vzdělávací výsledky). Objevil se i názor, že by se mohl zvýšit počet žádostí o odklad školní docházky. Osobně nevylučuji, že se poněkud zesílí zájem o domácí vzdělávání. Podobně patrně některé formy poradenské práce jsou dnes omezeny, o jiných se naopak uvažuje či už jsou dokonce realizovány.

Je namístě zamyslet se nad aktuálními běžnými poradenskými přístupy a postupy a současně využít stávající turbulentní situace k výraznějším proměnám poradenského systému už v nejbližší budoucnosti. Tyto změny se patrně budou týkat například ještě vstřícnější reakce na běžné problémy, které řeší rodiče. Poradenská služba má reagovat na všechny problémy, které ovlivňují rozvoj a edukaci dítěte, tedy i na takové, které se týkají výlučně výchovy v rodině. Vůbec tím nechci t