Policie ve škole

Vydáno:

 

 

 

 

 

Spoluprací mezi školami a školskými zařízeními (dále jen „škola“) a Policií ČR se podrobněji nezabývá žádný zákon a z toho mohou vyplývat nejasnosti, nepřesnosti a pochybnosti zejména o pravomocích managementu škol ve vztahu k Policii ČR. Ve svých postupně zveřejňovaných článcích se budu zabývat právním rámcem spolupráce mezi Policií ČR a školou, navázáním spolupráce, vstupem policie do školy, možnostmi odmítnutí pomoci policii a zcela novým právem žáka při podání vysvětlení. Dobře informovaný management školy může využít své pravomoci ve styku s Policií ČR a dále zásadním způsobem ochránit práva žáků, studentů, klientů a jejich zákonných zástupců v souladu se zákony.

 

 

 

 

 

Policie ve škole
Ing. Bc.
Luděk
Cuták
Plk. V. v.
specialista na trestní právo mládeže, 28 let praxe u Policie ČR jako kriminalista, vyšetřovatel, učitel práva a vedoucí pracovník; www.policieveskole.cz
Právní rámec spolupráce mezi Polici&iacut