Policie ve škole: Úloha metodika prevence při podání vysvětlení žáka

Vydáno: 6 minut čtení

Setkat se s psychickým nebo fyzickým ubližováním během školní docházky není bohužel ničím výjimečným, jak dokazují mnohé průzkumy. V závažných případech provádí Policie ČR přímo ve škole šetření, při kterém je nejčastěji využíván institut podání vysvětlení žáka. Ve svém příspěvku se zabývám rolí metodika prevence, který je přítomen u podání vysvětlení žáka.

Ing. Bc.
Luděk
Cuták
Plk.
v. v.
specialista na trestní právo mládeže, 28 let praxe u Policie ČR jako kriminalista, vyšetřovatel, učitel práva a vedoucí pracovník; autor odborných publikací Policie ve škole a Policie a moje dítě; www.policieveskole.cz
Podání vysvětlení policie požaduje1)po žácích, kteří mohou přispět k objasnění protiprávní činnosti. Zjednodušeně řečeno: vyslýchá osoby podezřelé (možné