Platová třída

Vydáno:

Řeším problém se zřizovatelem, vystudovaly mi výchovné poradkyně a já jsem je od 1. 1. 2021 zařadil do 13. PT včetně zástupkyň, které je řídí, protože dle katalogu prací vykonávají činnosti s tím spojené, navíc mám už nyní komplet profesionalizované ŠPP (po třech letech – nyní mi dostudovává metodik prevence). Požádal jsem také o zařazení sebe do 13. PT, ale zřizovatel po mně chce 250hodinové studium a doložení certifikátu a vůbec nebere v úvahu, že řídím toto pracoviště a samozřejmě mí podřízení jsou v 13. PT a já budu ve 12. PT, přitom podle zákoníku práce bych automaticky měl mít nárok na stejnou PT – resp. nejvyšší, pokud mám v této PT podřízeného.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce a žáci s SVP
Kariérové poradenství
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
VP a speciálně pedagogické centrum
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Individuální výchovný plán
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Zařazování učitelů do platových tříd
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Školní psycholog na základní škole
Minimální preventivní program
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga

Poradna

Platová třída zástupce ředitele školy
Výchovný poradce
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Kvalifikace
Zařazení nepedagogického zaměstnance do platové třídy
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Kariérový poradce

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce