Pedagogická intervence

Vydáno:
Chtěl bych poprosit o zodpovězení následující otázky: Naše paní učitelka má přidělený úvazek 17 hodin a k tomu realizovala pedagogickou intervenci v rámci doporučení PPP, na základě financování prostřednictvím výkazu R44 s tím, že byla hodnocena formou osobního příplatku. Nyní po novele zákona o ped. pracovnících dochází i ke změně financování ped. intervence jako podpůrného opatření. Chtěli bychom, aby realizovala i nadále jednu nebo dvě hodiny pedagogické intervence (máme vytipované 4 žáky se školním neúspěchem). Dle lektorky na webináři je jedinou možností, jak ji finančně ohodnotit, přidělit ji tuto hodinu do úvazku – tzn. že by neměla úvazek 17 hodin = 0,7727, ale úvazek 18 hodin = 0,8181, a nebo při 2 hodinách intervence úvazek 19 hodin = 0, 8636? Nám by více vyhovovalo ji finančně ohodnotit formou odměny (např. pravidelně po 3 měsících – ke čtvrtletí na základě vedené zvláštní třídnice podle počtu odučených hodin a podle hodinové sazby uvedené ve vnitřním platovém předpisu). Lze to takto realizovat nebo jen tak, jak popisuje paní lektorka?