Odklad školní docházky

Ráda bych se na vás obrátila s problémem a ověřila, že postup, který zamýšlím, je správný. V červu jsem v řádném termínu přijala dítě do 1. třídy a následně mu udělila odklad ŠD na základě zprávy PPP a pediatra. Nyní v září jsem dostala od rodičů žádost, aby byl odklad zrušen, že jejich syn nastoupil v srpnu do soukromé školy, do 1. třídy. Odklad rušit nechci, nemám k tomu podklady ŠPZ, ale domnívám se, že platí i přijetí do 1. třídy, a že tedy mohou zákonní zástupci prostřednictvím druhé školy zažádat o přestup žáka.

Odklad školní docházky