Odklad školní docházky

Vydáno:

Školní připravenost a vstup dítěte do první třídy základní školy nepředstavují dnes v České republice témata, která by stála v popředí zájmu odborníků či politiků. Počet odkladů školní docházky se několik let vcelku stabilně drží na podobně vysoké úrovni, tedy kolem hranice 20 % z populačního ročníku.

Odklad školní docházky
PhDr.
Václav
Mertin
dětský psycholog, katedra psychologie FF UK
Signalizuje to, že jak na straně předškolní přípravy, tak zejména v základních školách nedochází k dostatečně efektivním změnám. I proto se nedaří přesvědčit rodiče, že se nemusejí obávat vstupu dítěte do školy, že základní škola zajistí radost a úspěšný start každému dítěti. To i já pokládám za povinnost školy. České školy to ani nedeklarují. Celkem logicky a oprávněně rodiče předpokládají, že po roce odkladu bude dítě zdatnější, vyspělejší i lépe připravené na širokou paletu požadavků první a následujících tříd. Zdá se, že povinný předškolní rok v mateřské škole přinesl zatím jen minimální efekt u potřebných segmentů populace a očekávané snížení počtu odkladů dodneška nenastalo. Došlo k nijak zásadním změnám v chápání přípravných tříd. Přesto bychom neměli zůstávat pouze u toho, s čím před více než půlstoletím přišel dětský psycholog Jaroslav Jirásek (mj. Orientační test školní zralosti, první vyrovnávací třídy v Brandýse nad Labem v polovině šedesátých let minulého století). Možná jde skutečně o oblast, která vzhledem k proměnám ve školství poněkud ztratila na významu (pětina populace, která do vzdělání pro všechny nastupuje o rok po

Související dokumenty

Pracovní situace

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Nastavení strategie výuky na dálku

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Akce v mateřské škole přes noc
Výuka Aj
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ