Novinky v Tablexii

Za názvem aplikace Tablexia se skrývají dvě slova - tablety a dyslexie - která o ní říkají to nejdůležitější. Tablexia je moderní vzdělávací pomůcka, která umožňuje dětem s dyslexií trénovat na tabletech kognitivní schopnosti. Aplikaci vytvořilo sdružení CZ. NIC a je zdarma ke stažení na Google Play. Od prvního vydání aplikace uběhl téměř rok a ve světě Tablexie je mnoho nového.

Novinky v Tablexii
Nové hry nebo předvánoční soutěž
 
Karolína
Rybářová
 
studentka psychologie na FF UK v Praze, CZ. NIC - vzdělávání na tabletech
 
Andrea
Šíchová
 
studentka psychologie na FF UK v Praze, CZ. NIC -vzdělávání na tabletech
Největší a pro děti rozhodně tou nejočekávanější změnou je rozšíření repertoáru her trénujících jednotlivé kognitivní oblasti.K původním třem hrám přibyly další dvě a šestá na sebe nenechá již dlouho čekat. Dítě v roli mladého detektiva připravujícího se na nástrahy, které mu budoucí povolání přinese, již nemusí cvičit jen prostorovou orientaci, sluchové rozlišování a pracovní paměť. Nyní si může v nových hrách Hlídka a Střelnice také ověřit, jak je na tom se zrakovou pamětí a pozorností.
Ve
hře Hlídka
má detektiv úkol vyžadující nejen soustředění, ale také dobrou
zrakovou paměť.
Musí pozorně sledovat dům s mnoha okny a zapamatovat si, jaká okna se po setmění rozsvítila a v kolik hodin. S vyšší obtížností hry roste počet oken a zkracuje se doba, kterou na zapamatování má. Vytvořením
hry Střelnice
jsme vyslyšeli toužebné povzdechy dětí, kterým v Tablexii chyběla nějaká „akční střílečka“. Detektiv se proto ocitá na pouti, kde jsou podrobeny zkoušce jeho střelecké dovednosti a hlavně pozornost. V časovém limitu dvou minut musí sestřelením určité květiny, jejíž zadání se navíc neustále mění, nasbírat co nejvíce bodů. A aby to nebylo tak jednoduché, kromě květin jezdí na střelnici také dva druhy bedniček. Sestřelení bedny s hvězdičkou strefování květin ulehčí, kliknutí na bednu s lebkou naopak ztíží. Ve fázi testování se nachází hra Potmě, která k ostatním přibude do konce roku. Detektiv si plánuje podle mapy cestu chodbami k trezoru, protože ji pak musí absolvovat potmě a nechce vzbudit pozornost tím, že do něčeho narazí. Z několika typů různých úkonů postupně tvoří celou trasu, kterou by poté měl projít na první pokus. Kognitivní
funkcí
trénovanou v této hře je
serialita.
Malé i větší úpravy se nevyhnuly ani prvním třem hrám. S přibývajícími daty z testování aplikace jsme získávali podněty na vylepšení jednotlivých částí Tablexie, které jsme také využili.
Hra Bankovní loupež
prošla největší proměnou. Získala nejen nový název Lupiči a novou grafiku, ale stala se mnohem náročnější a dynamičtější. Z testování jsme totiž zjistili, že i mladší děti zvládají těžkou úroveň relativně bez námahy. Naším cílem ale je trénink kognitivních funkcí, což znamená, že
by hry neměly být ani příliš těžké, ani lehké.
Optimální náročnost děti od hraní svou obtížností neodrazuje a zároveň umožňuje zlepšovat se a posouvat se dál. Pro ty, kteří se již propracovali všemi mapami ve hře Pronásledování, jsme přikreslili ještě několik nových.
Důležitou součástí Tablexie jsou kromě her také Statistiky, kde děti mohou v přehledných grafech sledovat své výsledky, a Encyklopedie, ve které se děti mohou dozvědět něco o dyslexii a kognitivních funkcích a proč by je vlastně měly trénovat. Pro potřeby osob s dyslexií jsou všechny texty v aplikaci nejen v psané, ale také ve čtené podobě. V nové verzi je možné si i v Encyklopedii pustit hlasový doprovod, takže dítě může zároveň text číst i poslouchat. K
nadabování celé Encyklopedie
nás podnítily především děti podílející se na testování, které si tento doplněk vyžádaly, a my jsme jim s radostí vyhověli.
Závěrem bychom se rádi zmínili o tom, co nás v Tablexii čeká v nejbližší budoucnosti. S potěšením oznamujeme, že
Tablexia rozšiřuje své působení za hranice České republiky
- k našim sousedům. Slovenská verze vyjde koncem tohoto roku. Chystáme také pro děti velmi atraktivní
předvánoční soutěž
, neboť se bude hrát o lákavé ceny. Tou nejlákavější je bezpochyby tablet. Pro další
informace k soutěži
sledujte naše internetové stránky www.tablexia.cz. Přejeme příjemnou zábavu s Tablexií!
POZNÁMKA REDAKCE
Článek navazuje na nulté číslo Školního poradenství v praxi. V případě zájmu o zaslání nultého čísla pište na adresu mondekova@wolterskluwer.cz nebo volejte na 246 040 475.