Můj život s dyslexií a specifickým rozumovým nadáním

Vydáno: 7 minut čtení

Hodně mi pomohlo, když jsem porozuměla svým odlišnostem a přijala je do svého sebepojetí…

Můj život s dyslexií a specifickým rozumovým nadáním
Ing.
Dagmar
Rýdlová
autorka speciálních výukových pomůcek pro děti s dyslexií
Jaké jsem měla problémy a v čem jsem byla nadaná
V roce 1960 jsem nastoupila do 1. třídy ve škole na okraji Prahy. Ze strany otce mělo vzdělání nejvyšší prioritu. Nechci ani popisovat, čím vším byly špatné známky trestány u mého starší