Možnosti dalšího vzdělávání zaměřeného na uplatňování trauma respektujícího přístupu

Vydáno: 8 minut čtení

Trauma je slovo, které se v posledních měsících skloňuje především ve spojitosti s těmi, kdo přichází ze zemí zasažených válkou. Mezi našimi žáky jsou ale také ti, kteří mohou být ohroženi domácím násilím či jinými negativními a traumatickými zkušenostmi. Chování takových žáků může okolí vnímat jako nepochopitelné, až náročné.

Možnosti dalšího vzdělávání zaměřeného na uplatňování trauma respektujícího přístupu
Bc. Et BcA.
Klára
Kujanová
PorT expertní tým – pedagog
Náročné chování má mnoho podob a příčin. Může být i způsobem, jakým se žáci vyrovnávají s traumatickými zkušenostmi. Když mluvíme o traumatu, popisujeme jej jako důsledek události nebo souboru událostí, které člověk vnímá jako fyzicky nebo emocionálně zraňující nebo život ohrožující. Tyto události mají nepříznivý dopad na naše fungování a duševní, fyzický, sociální a emocionální wellbeing.